รายงานสถานการณ์ประจำวัน

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 6 ก.ค. 64