10 ก.ย. 63 พฤหัสบดี

การประเมินความรู้ความสามารถ (License)

โดย : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
9 ก.ย. 63 พุธ

การประเมินความรู้ความสามารถ (License)

โดย : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
9 - 10 ก.ย. 63

ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร

โดย : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
8 ก.ย. 63 อังคาร

การประเมินความรู้ความสามารถ (License)

โดย : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
31 ส.ค. - 4 ก.ย. 63

ผู้ควบคุมคลังสินค้า รุ่น 2

โดย : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
28 - 30 ส.ค. 63

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

โดย : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
26 - 27 ส.ค. 63

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

โดย : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
24 - 28 ส.ค. 63

ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน

โดย : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
24 - 28 ส.ค. 63

ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง

โดย : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
22 - 30 ส.ค. 63

การประยุกต์ใช้โปรแกรม Scada ในงานอุตสาหกรรม (30 ชม.) รุ่นที่ 2

โดย : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
17 - 28 ส.ค. 63

โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

โดย : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
17 - 21 ส.ค. 63

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

โดย : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
17 - 21 ส.ค. 63

ผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า ระดับ 1

โดย : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
14 ส.ค. 63 ศุกร์

การประเมินความรู้ความสามารถ (License)

โดย : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
13 - 15 ส.ค. 63

การทำอาหารจานด่วนเพื่อจำหน่าย

โดย : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
7 ส.ค. 63 ศุกร์

ช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

โดย : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
4 ส.ค. 63 อังคาร

ช่างเชื่อมอาร์โลหะด้วยเมือ และช่างเชื่อมแม็ก

โดย : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
3 - 7 ส.ค. 63

ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร

โดย : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
3 - 7 ส.ค. 63

การติดตั้งกล้องวงจรปิด้วยเครือข่ายไฟเบอร์ออปติก

โดย : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม