สนง. ศปก. โควิด 19 จังหวัดนครปฐม

25 ส.ค. 63 อังคาร

ถอดบทเรียนการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
24 ก.ค. 63 ศุกร์

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภาตใต้ คกก.โรคติดต่อ

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
10 ก.ค. 63 ศุกร์

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสือ

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
3 ก.ค. 63 ศุกร์

นฐ 0017 พ ว211สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจ

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
30 มิ.ย. 63 อังคาร

นฐ 0017 พ 205 มาตรการรองรับสถานการณ์ COVID-19 ภาคอุตสาหกรรม

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
29 มิ.ย. 63 จันทร์

นฐ 0017 พ ว200 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการ

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
20 มิ.ย. 63 เสาร์

แบบประเมินสถานการณ์ ระยะ 4 ครั้งที่ 1

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
12 มิ.ย. 63 ศุกร์

LQ1 คำสั่ง นฐ ที่ 1353_2563 ลว 12 มิย 63 แก้ไขคำสั่งจัดตั้งสถานกักกันตัวจังหวัดนครปฐม

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
11 มิ.ย. 63 พฤหัสบดี

แบบประเมินสถานการณ์ ระยะ 3 ครั้งที่ 2

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
6 มิ.ย. 63 เสาร์

แบบประเมินสถานการณ์ ระยะ 3 ครั้งที่ 1

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
2 มิ.ย. 63 อังคาร

นฐ 0017 พ ว125 การประชุมพิจารณาการบริหารจัดการสถานที่กักกันตัวจังหวัดนครปฐม

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
2 มิ.ย. 63 อังคาร

นฐ 0017 พ 124 เชิญประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศปก.โควิด จังหวัดนครปฐม

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม