รายงานสถานการณ์ประจำวัน

25 ก.ค. 64 อาทิตย์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 25 ก.ค. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
24 ก.ค. 64 เสาร์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 24 ก.ค. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
23 ก.ค. 64 ศุกร์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 23 ก.ค. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
22 ก.ค. 64 พฤหัสบดี

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 22 ก.ค. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
21 ก.ค. 64 พุธ

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 21 ก.ค. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
20 ก.ค. 64 อังคาร

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 20 ก.ค. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
19 ก.ค. 64 จันทร์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 19 ก.ค. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
18 ก.ค. 64 อาทิตย์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 18 ก.ค. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
17 ก.ค. 64 เสาร์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 17 ก.ค. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
16 ก.ค. 64 ศุกร์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 16 ก.ค. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
15 ก.ค. 64 พฤหัสบดี

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 15 ก.ค. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
14 ก.ค. 64 พุธ

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 14 ก.ค. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
13 ก.ค. 64 อังคาร

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 13 ก.ค. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
12 ก.ค. 64 จันทร์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 12 ก.ค. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
11 ก.ค. 64 อาทิตย์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 11 ก.ค. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
10 ก.ค. 64 เสาร์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 10 ก.ค. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
9 ก.ค. 64 ศุกร์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 9 ก.ค. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
8 ก.ค. 64 พฤหัสบดี

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 8 ก.ค. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
7 ก.ค. 64 พุธ

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 7 ก.ค. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
6 ก.ค. 64 อังคาร

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 6 ก.ค. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม