รายงานสถานการณ์ประจำวัน

18 ก.ย. 64 เสาร์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 18 ก.ย.64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
17 ก.ย. 64 ศุกร์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 17 ก.ย.64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
16 ก.ย. 64 พฤหัสบดี

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 16 ก.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
15 ก.ย. 64 พุธ

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 15 ก.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
14 ก.ย. 64 อังคาร

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 14 ก.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
13 ก.ย. 64 จันทร์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 13 ก.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
12 ก.ย. 64 อาทิตย์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 12 ก.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
11 ก.ย. 64 เสาร์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 11 ก.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
10 ก.ย. 64 ศุกร์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 10 ก.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
9 ก.ย. 64 พฤหัสบดี

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 9 ก.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
8 ก.ย. 64 พุธ

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 8 ก.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
7 ก.ย. 64 อังคาร

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 7 ก.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
6 ก.ย. 64 จันทร์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 6 ก.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
5 ก.ย. 64 อาทิตย์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 5 ก.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
4 ก.ย. 64 เสาร์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 4 ก.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
3 ก.ย. 64 ศุกร์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 3 ก.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
2 ก.ย. 64 พฤหัสบดี

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 2 ก.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
1 ก.ย. 64 พุธ

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 1 ก.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
31 ส.ค. 64 อังคาร

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 31 ส.ค. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
30 ส.ค. 64 จันทร์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 30 ส.ค. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม