รายงานสถานการณ์ประจำวัน

20 เม.ย. 64 อังคาร

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 20 เม.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
19 เม.ย. 64 จันทร์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 19 เม.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
18 เม.ย. 64 อาทิตย์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 18 เม.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
17 เม.ย. 64 เสาร์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 17 เม.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
16 เม.ย. 64 ศุกร์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 16 เม.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
15 เม.ย. 64 พฤหัสบดี

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 15 เม.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
14 เม.ย. 64 พุธ

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 14 เม.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
13 เม.ย. 64 อังคาร

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 13 เม.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
12 เม.ย. 64 จันทร์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 12 เม.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
11 เม.ย. 64 อาทิตย์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 11 เม.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
10 เม.ย. 64 เสาร์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 10 เม.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
9 เม.ย. 64 ศุกร์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 9 เม.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
8 เม.ย. 64 พฤหัสบดี

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 8 เม.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
7 เม.ย. 64 พุธ

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 7 เม.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
6 เม.ย. 64 อังคาร

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 6 เม.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
5 เม.ย. 64 จันทร์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 5 เม.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
4 เม.ย. 64 อาทิตย์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 4 เม.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
3 เม.ย. 64 เสาร์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 3 เม.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
2 เม.ย. 64 ศุกร์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 2 เม.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
1 เม.ย. 64 พฤหัสบดี

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 1 เม.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม