รายงานสถานการณ์ประจำวัน

24 มิ.ย. 64 พฤหัสบดี

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 24 มิ.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
23 มิ.ย. 64 พุธ

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 23 มิ.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
22 มิ.ย. 64 อังคาร

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 22 มิ.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
21 มิ.ย. 64 จันทร์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 21 มิ.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
20 มิ.ย. 64 อาทิตย์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 20 มิ.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
19 มิ.ย. 64 เสาร์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 19 มิ.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
18 มิ.ย. 64 ศุกร์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 18 มิ.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
17 มิ.ย. 64 พฤหัสบดี

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 17 มิ.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
16 มิ.ย. 64 พุธ

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 16 มิ.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
15 มิ.ย. 64 อังคาร

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 15 มิ.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
14 มิ.ย. 64 จันทร์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 14 มิ.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
13 มิ.ย. 64 อาทิตย์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 13 มิ.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
12 มิ.ย. 64 เสาร์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 12 มิ.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
11 มิ.ย. 64 ศุกร์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 11 มิ.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
10 มิ.ย. 64 พฤหัสบดี

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 10 มิ.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
9 มิ.ย. 64 พุธ

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 9 มิ.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
8 มิ.ย. 64 อังคาร

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 8 มิ.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
7 มิ.ย. 64 จันทร์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 7 มิ.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
6 มิ.ย. 64 อาทิตย์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 6 มิ.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
5 มิ.ย. 64 เสาร์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 5 มิ.ย. 64

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม