ศูนย์ประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารความเสี่ยง Infographic ประกาศ/คำสั่ง/และความรู้

24 มิ.ย. 64 พฤหัสบดี

ทำฟัน

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
25 พ.ค. 64 อังคาร

INFO ประกาศจังหวัดนครปฐมฉบับที่ 61 - 63

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
21 พ.ค. 64 ศุกร์

ความรู้เรื่องวัคซีน COVID-19

โดย :
10 เม.ย. 64 เสาร์

INFO ประกาศจังหวัดนครปฐมฉบับที่ 40 - 54

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
2 ก.พ. 64 อังคาร

Infographic ประกาศรอบใหม่

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
30 ม.ค. 64 เสาร์

สอบถาม แจ้งเหตุ โควิด 19 นครปฐม

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
23 ธ.ค. 63 พุธ

Infographic ประกาศฉบับที่ 87

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
23 ธ.ค. 63 พุธ

Infographic ประกาศฉบับที่ 86

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
21 ก.ค. 63 อังคาร

ความรู้-ฟ.ฟัน-ยุคโควิด-19

โดย :
1 - 13 ก.ค. 63

Infographic สถานการณ์ประจำวันผู้ป่วย covid-19 เดือนกรกฎาคม

Infographic แสดงจำนวนผู้ป่วยประจำวัน พร้อมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับโรค covid-19
โดย :
30 มิ.ย. 63 อังคาร

Infographic ขยาย พรก.ฉุกเฉิน

ศบค.เห็นชอบให้ขยาย พรก. ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน
โดย :
30 มิ.ย. 63 อังคาร

สอบถามการให้บริการทันตกรรม

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อก่อนเข้ารับบริการทันตกรรม
โดย :
29 มิ.ย. 63 จันทร์

คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
22 มิ.ย. 63 จันทร์

นครปฐม 6 วีถีใหม่ New Normal

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
11 มิ.ย. 63 พฤหัสบดี

เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยในเด็กวัยเรียน

แนวทางการเว้นระยะห่างในเด็กวัยเรียน 1-2 เมตรเพื่อความป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โควิด-19 ในการ ยืนเข้าแถวเคารพธงชาติ การรับประทานอาหาร การนั่งเรียน การเล่นห่างๆอย่างสนุก การลดการสัมผัสเสี่ยง ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
โดย :
10 มิ.ย. 63 พุธ

เด็กสมาธิสั้น มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อโควิด-๑๙

3 เหตุผลที่เด็กสมาธิสั้น มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 คือ ซนเกินไป ใจลอย รอคอยไม่ได้ ดังนั้นผู้ปกครองจึงควรดูแลและฝึกให้เด็กมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ ฝึกให้ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ การสวมใส่หน้ากากทุกครั้งที่ออกจากบ้าน การรักาาระยะห่างระหว่าบุคคล รับประทานอาหารสุกสะอาด การใช้ช้อนกลางขณะร่วมโต๊ะรับประทานอาหาร การเลี่ยงนำมือมาสัมผัสใบหน้า เป็นต้น ขอบคุณข้อมูล จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
โดย :
5 มิ.ย. 63 ศุกร์

การเตรียมความพร้อมกลับมาให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่(New Normal Medical Service)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Service)ในสถานบริการระดับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ในคลินิคบริการต่างๆ เช่นการบริการผู้ป่วยนอก การบริการผู้ป่วยคลินิคโรคเรื้อรัง คลินิคทันตกรรม การปรับปรุงพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เหมาะกับการปรับพฤติกรรมบริการสู่วิถีใหม่ เช่น การจัดสถานที่สำหรับล้างมือ สบู่ ห้องสุขาน่าใช้ การทำความสะอาดจุดเสี่ยงสัมผัสในหน่วยบริการ การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น
โดย :