ศูนย์ประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารความเสี่ยง

11 ส.ค. 64 พุธ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่วางแผนเตรียมสถานที่เพื่อตรวจค้นหาโควิด-19 เชิงรุกให้กับชาวนครปฐม

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่วางแผนเตรียมสถานที่เพื่อตรวจค้นหาโควิด-19 เชิงรุกให้กับชาวนครปฐม วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ที่ “ศูนย์พักคอยอุ่นใจ” Community Isolation Complex & One Stop Service อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอเมืองสามพราน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อวางแผนการเตรียมสถานที่เพื่อตรวจค้นหาโควิด-19 เชิงรุกให้กับประชาชนชาวนครปฐม ระหว่างวันที่ 12 - 13 สิงหาคม 2564 โดยจะใช้ Antigen Test Kit ในการตรวจ ซึ่งจะตรวจทั้งสิ้นวันละ 2 รอบ เช้าและบ่าย รอบละ 500 คน รวม 2 วัน 2,000 คน ในการนี้ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มีข้อสั่งการและมอบหมายภารกิจในแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ ให้สาธารณสุขจังหวัด รับผิดชอบจุดลงทะเบียน รับอุปกรณ์ จุดตรวจหาเชื้อ และจุดส่งต่อผู้ป่วย ให้ป้องกันจังหวัด รับผิดชอบสนับสนุนการจัดเตรียมสถานที่ แบ่งเป็น ที่จอดรถบริเวณลานดินก่อนถึงรั่วทางเ
โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
6 ส.ค. 64 ศุกร์

ทีม 5 เสือแรงงานจังหวัดนครปฐมร่วมลงพื้นที่ให้คำแนะนำการดำเนินการแก่ผู้ประกอบการในการดำเนินการ Bubble&Seal

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ทีมจังหวัดนครปฐม นำโดยนายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองนครปฐม อุตสาหกรรมจังหวัด สาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ผู้แทนผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทัพหลวง ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการดำเนินการจัดทำ Factory Isolation และ Bubble&Seal แก่ บจก.เอ็นเบิร์ก ฟู้ด ไทย อำเภอเมืองนครปฐม ในการนี้ นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดนครปฐม และทีม 5 เสือแรงงานจังหวัดนครปฐม ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำในครั้งนี้ด้วย บจก.เอ็นเบิร์ก ฟู้ด ไทย ได้ปิดชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 2-15 สิงหาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อจากการตรวจ PT-PCR และ Rapid Antigen Test เป็นจำนวนมาก โดยผลการตรวจและการดำเนินการกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 126 คน จากการตรวจ 100% จำนวน 730 คน สรุปสถานการณ์และข้อสั่งการ ได้ดังนี้ 1. โรงงานมีพนักงานทั้งหมด 730 คน ตรวจหาเชื้อ100% มีผู้ติดเชื้อโดยผล PT-PCR จำนวน 70 คน และผล Rapid Antigen Test จำนวน 56 คน รวม 126 คน 2. ส่งเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล จำนวน 34 คน , Ho
โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
3 ส.ค. 64 อังคาร

จังหวัดนครปฐม เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 (Community Isolation)เพิ่ม 2 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอกำแพงแสน

จังหวัดนครปฐม เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 (Community Isolation)เพิ่ม 2 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอกำแพงแสน วันที่ 3 ส.ค. 2564 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองนครปฐม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด ตรวจเยี่ยมอาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล 2 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เดิมอาคารแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่กักกันผู้ที่มีความเสี่ยงสูง โดยทางจังหวัดนครปฐมได้ให้ปรับมาเป็นศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 (Community Isolation) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการไม่รุนแรง สามารถรองรับได้ 120 เตียง ทั้งนี้ยังต้องทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ และปรับห้องพักเพื่อเตรียมผู้ป่วยเข้าพักในเร็วๆนี้ จากนั้นลงพื้นที่ตรวจหอพักจำปา ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เดิมอาคารแห่งนี้เป็นสถานที่กักกันผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 360 เตียง ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมรับผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรืออาการไม่รุนแรงเข้าระบบการรักษาแล้ว สำหรับจากสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดนค
โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
24 มิ.ย. 64 พฤหัสบดี

ทำฟัน

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
25 พ.ค. 64 อังคาร

INFO ประกาศจังหวัดนครปฐมฉบับที่ 61 - 63

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
21 พ.ค. 64 ศุกร์

ความรู้เรื่องวัคซีน COVID-19

โดย :
10 เม.ย. 64 เสาร์

INFO ประกาศจังหวัดนครปฐมฉบับที่ 40 - 54

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
2 ก.พ. 64 อังคาร

Infographic ประกาศรอบใหม่

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
30 ม.ค. 64 เสาร์

สอบถาม แจ้งเหตุ โควิด 19 นครปฐม

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
23 ธ.ค. 63 พุธ

Infographic ประกาศฉบับที่ 87

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
23 ธ.ค. 63 พุธ

Infographic ประกาศฉบับที่ 86

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
21 ก.ค. 63 อังคาร

ความรู้-ฟ.ฟัน-ยุคโควิด-19

โดย :
1 - 13 ก.ค. 63

Infographic สถานการณ์ประจำวันผู้ป่วย covid-19 เดือนกรกฎาคม

Infographic แสดงจำนวนผู้ป่วยประจำวัน พร้อมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับโรค covid-19
โดย :