ศูนย์ประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารความเสี่ยง

24 มิ.ย. 64 พฤหัสบดี

ทำฟัน

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
25 พ.ค. 64 อังคาร

INFO ประกาศจังหวัดนครปฐมฉบับที่ 61 - 63

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
21 พ.ค. 64 ศุกร์

ความรู้เรื่องวัคซีน COVID-19

โดย : สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
21 พ.ค. 64 ศุกร์

Infographic การฉีดวัคซีน COVID-19 ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร

โดย : สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
10 เม.ย. 64 เสาร์

INFO ประกาศจังหวัดนครปฐมฉบับที่ 40 - 54

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
2 ก.พ. 64 อังคาร

Infographic ประกาศ คำสั่งจังหวัดนครปฐมระลอกใหม่

โดย : สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
2 ก.พ. 64 อังคาร

Infographic ประกาศรอบใหม่

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
30 ม.ค. 64 เสาร์

สอบถาม แจ้งเหตุ โควิด 19 นครปฐม

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
23 ธ.ค. 63 พุธ

Infographic ประกาศฉบับที่ 87

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
23 ธ.ค. 63 พุธ

Infographic ประกาศฉบับที่ 86

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
21 ก.ค. 63 อังคาร

ความรู้-ฟ.ฟัน-ยุคโควิด-19

โดย : สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
1 - 13 ก.ค. 63

Infographic สถานการณ์ประจำวันผู้ป่วย covid-19 เดือนกรกฎาคม

Infographic แสดงจำนวนผู้ป่วยประจำวัน พร้อมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับโรค covid-19
โดย : สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
30 มิ.ย. 63 อังคาร

Infographic ขยาย พรก.ฉุกเฉิน

ศบค.เห็นชอบให้ขยาย พรก. ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน
โดย : สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
30 มิ.ย. 63 อังคาร

สอบถามการให้บริการทันตกรรม

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อก่อนเข้ารับบริการทันตกรรม
โดย : สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
29 มิ.ย. 63 จันทร์

คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
26 มิ.ย. 63 ศุกร์

Infographic แก้ไขข่าวปลอม ข่าวลือ COVID-19

Infographic แก้ไขข่าวปลอม ข่าวลือ COVID-19 ถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจ้งเหตุการณ์ และให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องกับประชาชน เกี่ยวกับข่าวลือต่างๆที่ออกมา
โดย : สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
22 มิ.ย. 63 จันทร์

นครปฐม 6 วีถีใหม่ New Normal

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
11 มิ.ย. 63 พฤหัสบดี

เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยในเด็กวัยเรียน

แนวทางการเว้นระยะห่างในเด็กวัยเรียน 1-2 เมตรเพื่อความป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โควิด-19 ในการ ยืนเข้าแถวเคารพธงชาติ การรับประทานอาหาร การนั่งเรียน การเล่นห่างๆอย่างสนุก การลดการสัมผัสเสี่ยง ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
โดย : สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม