ศูนย์ประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารความเสี่ยง

10 เม.ย. 64 เสาร์

INFO ประกาศจังหวัดนครปฐมฉบับที่ 40 - 48

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
22 มี.ค 64 จันทร์

Timeline ผู้ป่วย Covid-19 ระลอกใหม่

โดย : สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
2 ก.พ. 64 อังคาร

Infographic ประกาศ คำสั่งจังหวัดนครปฐมระลอกใหม่

โดย : สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
2 ก.พ. 64 อังคาร

Infographic ประกาศรอบใหม่

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
30 ม.ค. 64 เสาร์

สอบถาม แจ้งเหตุ โควิด 19 นครปฐม

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
23 ธ.ค. 63 พุธ

Infographic ประกาศฉบับที่ 87

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
23 ธ.ค. 63 พุธ

Infographic ประกาศฉบับที่ 86

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
21 ก.ค. 63 อังคาร

ความรู้-ฟ.ฟัน-ยุคโควิด-19

โดย : สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
1 - 13 ก.ค. 63

Infographic สถานการณ์ประจำวันผู้ป่วย covid-19 เดือนกรกฎาคม

Infographic แสดงจำนวนผู้ป่วยประจำวัน พร้อมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับโรค covid-19
โดย : สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
30 มิ.ย. 63 อังคาร

Infographic ขยาย พรก.ฉุกเฉิน

ศบค.เห็นชอบให้ขยาย พรก. ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน
โดย : สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
30 มิ.ย. 63 อังคาร

สอบถามการให้บริการทันตกรรม

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อก่อนเข้ารับบริการทันตกรรม
โดย : สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
29 มิ.ย. 63 จันทร์

คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
26 มิ.ย. 63 ศุกร์

Infographic แก้ไขข่าวปลอม ข่าวลือ COVID-19

Infographic แก้ไขข่าวปลอม ข่าวลือ COVID-19 ถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจ้งเหตุการณ์ และให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องกับประชาชน เกี่ยวกับข่าวลือต่างๆที่ออกมา
โดย : สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
22 มิ.ย. 63 จันทร์

นครปฐม 6 วีถีใหม่ New Normal

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
11 มิ.ย. 63 พฤหัสบดี

เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยในเด็กวัยเรียน

แนวทางการเว้นระยะห่างในเด็กวัยเรียน 1-2 เมตรเพื่อความป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โควิด-19 ในการ ยืนเข้าแถวเคารพธงชาติ การรับประทานอาหาร การนั่งเรียน การเล่นห่างๆอย่างสนุก การลดการสัมผัสเสี่ยง ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
โดย : สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
10 มิ.ย. 63 พุธ

เด็กสมาธิสั้น มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อโควิด-๑๙

3 เหตุผลที่เด็กสมาธิสั้น มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 คือ ซนเกินไป ใจลอย รอคอยไม่ได้ ดังนั้นผู้ปกครองจึงควรดูแลและฝึกให้เด็กมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ ฝึกให้ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ การสวมใส่หน้ากากทุกครั้งที่ออกจากบ้าน การรักาาระยะห่างระหว่าบุคคล รับประทานอาหารสุกสะอาด การใช้ช้อนกลางขณะร่วมโต๊ะรับประทานอาหาร การเลี่ยงนำมือมาสัมผัสใบหน้า เป็นต้น ขอบคุณข้อมูล จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
โดย : สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
5 มิ.ย. 63 ศุกร์

การเตรียมความพร้อมกลับมาให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่(New Normal Medical Service)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Service)ในสถานบริการระดับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ในคลินิคบริการต่างๆ เช่นการบริการผู้ป่วยนอก การบริการผู้ป่วยคลินิคโรคเรื้อรัง คลินิคทันตกรรม การปรับปรุงพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เหมาะกับการปรับพฤติกรรมบริการสู่วิถีใหม่ เช่น การจัดสถานที่สำหรับล้างมือ สบู่ ห้องสุขาน่าใช้ การทำความสะอาดจุดเสี่ยงสัมผัสในหน่วยบริการ การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น
โดย : สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
5 มิ.ย. 63 ศุกร์

รองผู้ว่าฯ นครปฐม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4 ป้องกันโควิด-19

รองผู้ว่าฯ นครปฐม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
5 มิ.ย. 63 ศุกร์

5 อาการสัญญาณเตือนโรคโควิด-19 4 ข้อต้องรู้ในการป้องกันโรค

โดย : สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม