การตรวจติดตาม การปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศจังหวัดนครปฐมฯ

24 ธ.ค. 63 พฤหัสบดี

ลงพื้นที่ตรวจตำบลบางเลนของการระบาดรอบใหม่

คณะทำงานตรวจติดตามอ.บางเลนลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในเขตตำบลบางเลน อำเภอบางเลน
โดย :
30 ก.ค. 63 พฤหัสบดี

ลงพื้นที่ตรวจติดตาม

วันที่ 30 ก.ค 63 คณะตรวจติดตามฯ อำเภอกำแพงแสน ประกอบด้วย ทสจ ที่ดิน ปฏิรูป และประมง ร่วมกับอำเภอกำแพงแสน ลงพื้นที่ตรวจติดตามและให้คำแนะนำ โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ตลาดนัด โรงภาพยนตร์ เครื่องเล่นเด็ก และร้านนวด ในเขตพื้นที่อำเภอกำแพงแสน พบผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลัก และมาตรการเสริมอย่างเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยจากการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งเป็นไปตามประกาศจังหวัด ฉบับที่ 71-76/2563 ลงวันที่ 30 มิ.ย 63 และได้แนะนำให้ผู้ใช้บริการบางราย ให้ปฎิบัติตามประกาศจังหวัดอย่างเคร่งครัด
โดย :
9 ก.ค. 63 พฤหัสบดี

ลงพื้นที่ครั้งที่ 23 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียน

คณะทำงานตรวจติดตาม ชุดที่ 4 อำเภอบางเลน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหลวง และโรงเรียนเจี้ยนหัว
โดย :
3 ก.ค. 63 ศุกร์

การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายฯ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-15.30 นาฬิกา

คณะทำงานตรวจติดตามการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม อำเภอพุทธมณฑล
โดย :
3 ก.ค. 63 ศุกร์

ลงพื้นที่ครั้งที่ 22 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียน 3 แห่ง

คณะทำงานฯชุดที่ 4 อ.บางเลน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหลวง โรงเรียนวัดบางหลวง และโรงเรียนแสงอรุณ 2
โดย :
2 ก.ค. 63 พฤหัสบดี

การตรวจติดตามโรคฯ อำเภอดอนตูม ของคณะทำงานตรวจติดตามโรคฯ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

การตรวจติดตามโรคฯ ของคณะทำงาน วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
โดย :
27 มิ.ย. 63 เสาร์

การตรวจติดตามโรคฯ อำเภอดอนตูม วันที่ 24 มิถุนายน 2563

การตรวจติดตามโรคฯ อำเภอดอนตูม
โดย :
26 มิ.ย. 63 ศุกร์

การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายฯ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00-16.00 นาฬิกา

คณะทำงานตรวจติดตามการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม อำเภอพุทธมณฑล
โดย :
24 มิ.ย. 63 พุธ

ลงพื้นที่ครั้งที่ 21 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

การตรวจเยี่ยมของคณะทำงานฯ ตามมาตรการผ่อนคลายให้เปิดสถานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและปัองกันการแพร่ระบาดของเชี้อไวรัสโควิด-19
โดย :
23 มิ.ย. 63 อังคาร

ลงพื้นที่ตรวจติดตามฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ก (วันที่ 23 มิ.ย 63)

ลงพื้นที่ตรวจติดตามฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ก (วันที่ 23 มิ.ย 63)
โดย :
18 มิ.ย. 63 พฤหัสบดี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ร่วมกับเทศบาลนครนครปฐม เข้าติดตามการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย ระยะ 4

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ร่วมกับเทศบาลนครนครปฐม เข้าติดตามการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย ระยะ 4 ตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรค จังหวัดนครปฐมฉบับที่ 60/2563 ณ โรงแรม ในเขพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดีขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดย :