งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุม

13 ต.ค. 63 อังคาร

ตรวจประเมินรับรองการเปิดสถานศึกษา ยุคโควิด-19 (New Normal School) ณ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญศิริ

งานป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลนครนครปฐม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม และพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลนครปฐม ตรวจประเมิน ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญศิริ
โดย :
13 ก.ค. 63 จันทร์

ตรวจประเมินรับรองการเปิดสถานศึกษา ยุคโควิด-19 (New Normal School) ณ โรงเรียนอนุบาลประปานคร

งานป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลนครนครปฐม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม และพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลนครปฐม ตรวจประเมิน ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ โรงเรียนอนุบาลประปานคร
โดย :
13 ก.ค. 63 จันทร์

ตรวจประเมินรับรองการเปิดสถานศึกษา ยุคโควิด-19 (New Normal School) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเหล่ากาชาด (สวัสดิ์-สุเทพ)

งานป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลนครนครปฐม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม และพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลนครปฐม ตรวจประเมิน ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเหล่ากาชาด (สวัสดิ์-สุเทพ)
โดย :
13 ก.ค. 63 จันทร์

ตรวจประเมินรับรองการเปิดสถานศึกษา ยุคโควิด-19 (New Normal School) ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)

งานป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลนครนครปฐม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม และพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลนครปฐม ตรวจประเมิน ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)
โดย :
10 ก.ค. 63 ศุกร์

ตรวจประเมินรับรองการเปิดสถานศึกษา ยุคโควิด-19 (New Normal School) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กสระแก้ว และโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว

งานป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลนครนครปฐม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม และพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลนครปฐม ตรวจประเมิน ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กสระแก้ว และโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว
โดย :
10 ก.ค. 63 ศุกร์

ตรวจประเมินรับรองการเปิดสถานศึกษา ยุคโควิด-19 (New Normal School) ณ โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม

งานป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลนครนครปฐม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม และพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลนครปฐม ตรวจประเมิน ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม
โดย :
9 ก.ค. 63 พฤหัสบดี

ตรวจประเมินรับรองการเปิดสถานศึกษา ยุคโควิด-19 (New Normal School) ณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)

งานป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลนครนครปฐม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม และพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลนครปฐม ตรวจประเมิน ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
โดย :
8 ก.ค. 63 พุธ

ตรวจประเมินรับรองการเปิดสถานศึกษา ยุคโควิด-19 (New Normal School) ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)

งานป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลนครนครปฐม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม และพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลนครปฐม ตรวจประเมิน ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
โดย :
8 ก.ค. 63 พุธ

ตรวจประเมินรับรองการเปิดสถานศึกษา ยุคโควิด-19 (New Normal School) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กสุขสวัสดิ์ และโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์

งานป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลนครนครปฐม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม และพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลนครปฐม ตรวจประเมิน ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กสุขสวัสดิ์ และโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
โดย :
3 ก.ค. 63 ศุกร์

ตรวจประเมินรับรองการเปิดสถานศึกษา ยุคโควิด-19 (New Normal School) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กวัดห้วยจระเข้

งานป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลนครนครปฐม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม และพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลนครปฐม ตรวจประเมิน ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กวัดห้วยจระเข้
โดย :
3 ก.ค. 63 ศุกร์

ตรวจประเมินรับรองการเปิดสถานศึกษา ยุคโควิด-19 (New Normal School) ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม

งานป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลนครนครปฐม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม และพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลนครปฐม ตรวจประเมิน ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม
โดย :
3 ก.ค. 63 ศุกร์

ตรวจประเมินรับรองการเปิดสถานศึกษา ยุคโควิด-19 (New Normal School) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลนครนครปฐม

งานป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลนครนครปฐม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม และพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลนครปฐม ตรวจประเมิน ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลนครนครปฐม
โดย :
2 ก.ค. 63 พฤหัสบดี

ตรวจประเมินรับรองการเปิดสถานศึกษา ยุคโควิด-19 (New Normal School) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กประปานคร

งานป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลนครนครปฐม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม และพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลนครปฐม ตรวจประเมิน ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กประปานคร
โดย :
29 มิ.ย. 63 จันทร์

เตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อนเปิดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

งานป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลนครนครปฐม ร่วมกับ สสอ.เมืองนครปฐม ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา โรงเรียน ก่อนเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
โดย :
29 มิ.ย. 63 จันทร์

เตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อนเปิดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

งานป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลนครนครปฐม ร่วมกับ สสจ. และ สสอ.เมืองนครปฐม ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ก่อนเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
โดย :
18 มิ.ย. 63 พฤหัสบดี

ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 4

งานป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลนครนครปฐม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม เข้าติดตามการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 4 ตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรค จังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 60/2563 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม
โดย :
15 มิ.ย. 63 จันทร์

เยี่ยมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ของวิทยาลัยอาชีวนครปฐม

งานป้องกันและควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง ตรวจเยี่ยมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวนครปฐม โดยคณะครูได้จัดระบบการปฐมนิเทศนักเรียนอย่างเป็นระบบ คัดกรองวัดไข้ ล้างมือ แจก face shield ก่อนเข้าห้องประชุม ซึ่งแบ่งเป็นรอบๆ เว้นระยะห่างตามมาตรการ เดินทางแบบ one way ตามลูกศร
โดย :
10 มิ.ย. 63 พุธ

ตรวจประเมินผ่อนปรนระยะที่ 3 ให้คำแนะนำ ร้านเสริมสวยตัดผม ร้านนวดและสปา การใช้แอพไทยชนะ การปฏิบัติตามnew normal ทั้งผู้รับบริการ และลูกค้าที่มาใช้บริการ

งานป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลนครนครปฐม สสอ.เมือง สสจ.นครปฐม ร่วมกับทีมประเมินฯ ผ่อนปรนระยะ 3 จากสคร.5 ราชบุรี ตรวจประเมิน ให้คำแนะนำ ร้านเสริมสวยตัดผม ร้านนวดและสปา การใช้ app ไทยชนะ การปฏิบัติตาม new normal ทั้งผู้รับบริการ และลูกค้าที่มาใช้บริการ
โดย :