การช่วยเหลือด้านการดำรงค์ชีพ

3 มิ.ย. 63 พุธ

การมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรน่า (COVID-19)

การมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรน่า (COVID-19) ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
โดย :
1 มิ.ย. 63 จันทร์

มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยพระ

มอบถุงยังชีพ
โดย :
28 พ.ค. 63 พฤหัสบดี

ช่วยเหลือเยียวยาแจกสิ่งของ อำเภอดอนตูม

มอบสิ่งของ
โดย :
26 พ.ค. 63 อังคาร

มอบถุงยังชีพ กลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นายหมวดเอกเอกพันธุ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีนครนครปฐม เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยมอบให้แก่ กลุ่มอาชีพ หาบเร่-แผงลอย มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และเสริมสวย ในเขตเทศบาลนครนครปฐม ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ)
โดย :