การเยียวยา

5 มิ.ย. 63 ศุกร์

มอบสิ่งของเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม แก่ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ตำบลวัดละมุด

วันนี้ (5 มิถุนายน 2563) เวลา 09.00 น. นำโดย นางปิติมา รักพานิชมณี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอนครชัยศรี นายชัยยุทธ หุ่นเจริญ ปลัดอาวุโส และนายอาทร สูญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด มอบสิ่งของเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม แก่ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ตำบลวัดละมุด
โดย :
3 มิ.ย. 63 พุธ

มอบถุงยังชีพ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลดอนแฝก ตำบลห้วยพลู ตำบลบางพระ และ ตำบลลานตากฟ้า

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอนครชัยศรี ร่วมมอบถุงยังชีพ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลดอนแฝก ตำบลห้วยพลู ตำบลบางพระ และ ตำบลลานตากฟ้า
โดย :
7 - 15 พ.ค. 63

เปิดรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันหยุดราชการ

เปิดรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันหยุดราชการ
โดย :
30 เม.ย. 63 พฤหัสบดี

ดำเนินกิจกรรม”แรงงานนครปฐม ปันน้ำใจ ต้านภัย COVID-19” เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2563

ดำเนินกิจกรรม”แรงงานนครปฐม ปันน้ำใจ ต้านภัย COVID-19” เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2563
โดย :
13 เม.ย. 63 จันทร์

แบบขอรับเงินสมทบคืน

โดย :