รายการเมนูหลัก ความทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ทุกภาคส่วนเพื่อร่วมป้องกันโควิด-19

22 ส.ค. 63 เสาร์

รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย พร้อมระบบสารสนเทศพระราชทาน

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
21 ส.ค. 63 ศุกร์

นครปฐม 6 วีถีใหม่ New Normal

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
29 มิ.ย. 63 จันทร์

การสอบสวนโรคโควิด 19 จังหวัดนครปฐม

นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครปฐมพบผู้ป่วยคนไทยรายแรกที่รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เดินทางจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครปฐม ตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม 2563 จนถึงปัจจุบัน จังหวัดนครปฐมมีผู้ป่วยโควิด-19 สะสมทั้งหมด 23 ราย รักษาหายและกลับบ้านได้แล้วทุกราย
โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม
29 มิ.ย. 63 จันทร์

จังหวัดนครปฐม ความทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ทุกภาคส่วนเพื่อร่วมป้องกันโควิด-1

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม