พระราโชบาย และพระราชดำรัส
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ ๖ เม.ย. พ.ศ. ๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๑๓ เม.ย. พ.ศ. ๒๕๖๓
วันเสาร์ที่ ๑๘ เม.ย. พ.ศ. ๒๕๖๓
แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ศปก. โควิด19 นครปฐม

โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 (COVID - 19) จังหวัดนครปฐม

  • ผู้บัญชาการศูนย์ฯ
    ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

  • รองผู้บัญชาการศูนย์ฯ
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (1) (2) (3)

ค้นหาข้อมูล
Search